Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2013-12-29 12:23:58
Sprawozdanie o pojazdach i maszynach
Sprawozdanie o pojazdach i maszynach

Badaniem statystycznym pt. PM-1 ROCZNE Sprawozdanie o pojazdach i maszynach objęte są wytypowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy), maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony. Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 591). Dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz objęte są ochroną zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i będą wykorzystywane na rzecz obronności kraju. W sprawozdaniu należy ująć: • wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy) itd., zarejestrowane w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego, w tym również wydzierżawione i będące w leasingu • maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, a także agregaty prądotwórcze.

Rodzaj pojazdu

Podrodzaj pojazdu Przeznaczenie
kod nazwa kod nazwa kod nazwa
01 motorower        
02 motocykl 01 osobowy
02 ciężarowy
99 inny
03 samochód osobowy 01 kareta (sedan)
02 hatchback
03 kombi
04 coupe
05 kabriolet
06 wielozadaniowy
07 van
99 inny
04 autobus 01 miejski
02 miedzymiastowy
03 turystyczny
04 szkolny
99 inny
06 samochód ciężarowy 01 skrzynia
02 furgon 001 uniwersalny
002 izotermiczny
003 chłodnia
004 lodownia
005 przewóz mebli
006 przewóz konfekcji
007 przewóz pieczywa
008 pocztowy
009 inny
03 wywrotka    
04 pojemnik 201 betoniarka
202 przewóz bitumu
203 przewóz cementu luzem
204 przewóz sypkich artykułów spoż.
205 asenizacyjny
299 inny
05 cysterna 101 przewóz paliw płynnych
102 przewóz mleka
103 przewóz wody
104 przewóz gazów
199 inna
06 skrzynia/żuraw    
07 furgon/podest    
08 ciężarowo-osobowy    
09 terenowy    
10 wielozadaniowy    
11 van    
99  inny 301 przewóz żywego drobiu
302 przewóz żywych zwierząt
303 przewóz kabli
304 przewóz napojów
305 przewóz elementów budowlanych
306 przewóz kontenerów
307 przewóz pojazdów
308 wywóz śmieci
309 utylizacji
399 przewóz innych ładunków
   
   
07 samochód specjalny     501 oczyszczanie dróg
502 zimowego utrzymania dróg
503 podnośnik do prac konser.-montaż.
504 pomoc drogowa
505 ambulatorium/laboratorium
506 żuraw samochodowy
507 pozarniczy
508 pogotowie techniczne/warsztat
509 kino/wystawa/biblioteka
510 sklep/bar
511 radiotelefoniczny/telewizyjny
512 do prac wiertniczych
513 agregat elektryczny/spawalniczy
514 kempingowy
515 pogrzebowy
516 laboratorium techniczne
517 koparka
518 koparko-spycharka
519 ładowarka
520 bankowóz
521 sanitarny
599 inny
08 ciągnik samochodowy 01 siodłowy    
02 balastowy
99 inny
09 ciągnik rolniczy 01 kołowy    
02 gąsienicowy
99 inny
10 przyczepa lekka 01 ciężarowa    
02 specjalna
99 inna
11 naczepa ciężarowa 01 skrzynia    
02 furgon 001 uniwersalny
002 izotermiczny
003 chłodnia
004 lodownia
005 przewóz mebli
006 przewóz konfekcji
007 przewóz pieczywa
008 pocztowy
009 inny
03 wywrotka    
04 pojemnik 201 betoniarka
202 przewóz bitumu
203 przewóz cementu luzem
204 przewóz sypkich artykułów spoż.
205 asenizacyjny
299 inny
05 cysterna 101 przewóz paliw płynnych
102 przewóz mleka
103 przewóz wody
104 przewóz gazów
199 inna
06 dłużycowa    
07 niskopodwoziowa    
99 inna    
12 naczepa specjalna        
13 przyczepa ciężarowa 01 skrzynia    
02 furgon 001 uniwersalny
002 izotermiczny
003 chłodnia
004 lodownia
005 przewóz mebli
006 przewóz konfekcji
007 przewóz pieczywa
008 pocztowy
009 inny
03 wywrotka    
04 pojemnik 201 betoniarka
202 przewóz bitumu
203 przewóz cementu luzem
204 przewóz sypkich artykułów spoż.
205 asenizacyjny
299 inny
05 cysterna 101 przewóz paliw płynnych
102 przewóz mleka
103 przewóz wody
104 przewóz gazów
199 inna
06 dłużycowa    
07 niskopodwoziowa    
99 inna 001 agregaty prądotw. i elektr. oświetl.
002 zespoły spalinowo-elektryczne
099 pozostałe
14 przyczepa specjalna        
15 przyczepa ciężarowa
rolnicza
01 skrzynia    
02 furgon    
03 wywrotka    
04 pojemnik    
05 cysterna    
06 dłużycowa    
07 niskopodwoziowa    
99 inna    
16 samochodowy inny 01 czterokołowiec    
02 czterokołowiec lekki
99 inny
89 maszyny 01 koparki 001 kołowe
002 gąsienicowe
003 ciągnikowe
02 ładowarki 007 samojezdne kołowe
008 samojezdne gąsienicowe
03 spycharki 012 kołowe
013 gąsienicowe
04 równiarki    
05 zgarniarki    
09 betoniarki    
12 wibratory    
13 walce drogowe    
14 zageszczarki gruntu    
16 kotły do bitumu i asfaltu    
24 żurawie    
25 podnośniki    
28 wózki transportowe    
31 spreżarki do powietrza    
33 inne 001 agregaty prądotw. i elektr. oświetl.
002 zespoły spalinowo-elektryczne
    099 pozostałe

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...