Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2013-10-04 04:37:07
UPROSZCZENIE SYSTEMU SPRAWOZDAŃ I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
UPROSZCZENIE SYSTEMU SPRAWOZDAŃ I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

UPROSZCZENIE SYSTEMU SPRAWOZDAŃ I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W Ministerstwie Środowiska rozpoczęły się prace nad opracowaniem przyjaznego i intuicyjnego narzędzia dla przedsiębiorców i samorządów - systemu elektronicznej sprawozdawczości i opłat za korzystanie ze środowiska. Prace nad nim nadzoruje wiceminister środowiska, Aneta Wilmańska.

Nowy system sprawozdawczości i opłat będzie służył do zbierania danych od przedsiębiorców i osób fizycznych korzystających ze środowiska oraz do określania wysokości odpowiednich opłat. To centralne narzędzie informatyczne zapewni przedsiębiorcom możliwość złożenia drogą elektroniczną jednego sprawozdania ze swojej działalności. Z kolei nadzorujący ten proces - minister środowiska, marszałkowie województw i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska będą mieli dostęp do wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących korzystania ze środowiska.

W ramach prac nad projektem, zaplanowane są rozmowy z przedstawicielami urzędów marszałkowskich dotyczące współpracy przy tworzeniu systemu. Minister Wilmańska podkreśla, że dzięki nowemu rozwiązaniu wszystkie województwa zyskają bezpłatne, jednolite narzędzie do obsługi podmiotów sprawozdających, a przedsiębiorcy unikną kilkukrotnego raportowania podobnych informacji w różnych systemach.

Żrodlo - strona internetowaMS

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...