Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2012-09-25 14:00:50
Atest na pojemniki do gromadzenia odpadów
Atest na pojemniki do gromadzenia odpadów

Według obowiązujących przepisów regulujących gospodarkę odpadami, nie jest wymagany atest na pojemniki do gromadzenia odpadów. Atesty wymagane sa jednie w przypadku pojemników przeznaczonych do transportu odpadów. Te zagadnienie reguluje tzw Umowa ADR. Zgodnie z tą umową nie wystawia się dokumentów stwierdzajacych posiadania przez pojemnik certyfikatu zgodnosci lecz nanosi się na pojemnik oznakowanie określające miedzy innymi kraj producenta, rodzaj materiału który można przewozić w pojemniku itd.

Przykład oznakowania

 • UN symbol Organizacji Narodów Zjednoczonych dla opakowań;
 • 31HA1 oznacza DPPL złożony do przewozu materiałów ciekłych z naczyniem wewnętrznym ze sztywnego tworzywa sztucznego i stalową osłoną zewnętrzną
 • (DPPL to duży pojemnik do przewozu luzem);
 • Y oznacza II lub III grupę pakowania (tabela 3.2 kolumna 4);
 • 05 99 miesiąc i rok (dwie ostatnie cyfry) produkcji;
 • D to znak państwa zezwalającego na naniesienie oznakowania ; znak wyróżniający pojazdy w międzynarodowym ruchu drogowym (Konwencja Wiedeńska 1968r);
 • SCHUTZ1 to nazwa producenta lub znak producenta lub inny znak rozpoznawczy opakowania określony przez właściwą władzę;
 • BAM0380  inne wyróżniki stosowane przez właściwą władzę;
 • 4056 obciążenie przy wytrzymałości na spiętrzanie w kg;
 • 2055 największa dopuszczalna masa brutto w kg;
 • 1070 l to pojemność w litrach przy 20 stopniach Celsjusza;
 • 62 kg - masa własna w kg;
 • 100 kPa - to ciśnienie próbne.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...