Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2011-12-27 12:47:01
Informacja o przekształceniu
Informacja o przekształceniu

Zarząd Spółki informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS z dnia 22 grudnia 2011 roku, sygn. akt VII Ns Rej. 20297/11/916 Sąd ten dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Oiler Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, powstałej wskutek przekształcenia Oiler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (KRS 000025224).

Powyższa zmiana nie ma wpływu na działalność operacyjną Spółki, a zgodnie z art. 553 §1 ksh Oiler SA przysługują wszystkie prawa i obowiązki Oiler Sp. z o.o.. Zarząd Spółki jest następujący: Prezes Zarządu Marek Kowalski, Członek Zarządu Irena Siemaszko, Członek Zarządu Beata Barczyńska. 

Reprezentacja Spółki jest łączna – dwóch członków Zarządu.

Numer KRS Oiler Spółka Akcyjna to: 0000406252, natomiast numery NIP oraz REGON nie uległy zmianie. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000 zł i został opłacony w całości.

Dokumentacja wystawiana i przyjmowana przez Spółkę winna uwzględniać powyższą zmianę formy prawnej Spółki (Oiler Spółka Akcyjna lub Oiler SA w nazwie).

Załączniki
Informacje Typ Rozmiar
Logo Oiler
image/jpeg 51.55 kB

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...