Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2011-09-05 11:30:05
Wyposażeni w nowe urządzenie do pomiaru zawartości siarki w olejach.
Wyposażeni w nowe urządzenie do pomiaru zawartości siarki w olejach.

 

            Laboratorium Krajowej Sieci Zbiórki Olejów Odpadowych zostało wyposażone w nowy aparat umożliwiający szybki, a zarazem dokładny pomiar stężenia siarki i chloru w produktach naftowych – spektrometr

            Próbki do badania nie wymagają żadnego wstępnego przygotowania, a czas badania jest  zależny od zastosowanej metody analizy i oczekiwanej dokładności pomiaru i zajmuje kilka lub kilkanaście minut, co daje możliwość przeprowadzenia dziesiątek pomiarów zawartości siarki dziennie.

            Badania wykonywane są zgodnie z normą polską PN-EN ISO 8754 / 2007 (Ropa naftowa i produkty podobne. Oznaczanie zawartości siarki. Rentgenowska spektrometria fluoroscencyjna z dyspersją energii.) oraz normą ASTD D4294.

            Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych wykorzystuje spektrometr do badania zawartości siarki i chloru w swoim finalnym produkcie jaki powstał w wyniki rafinacji oleju odpadowego.

            Dotychczas wykonywane oznaczenia zawartości siarki w olejach i przeprowadzone badania porównawcze z innymi laboratoriami akredytowanymi wskazują, że Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych uzyskuje w swoim laboratorium dokładne i rzetelne wyniki.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...