Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2011-07-15 09:13:19
Mniejsze kary w ustawie o odpadach

Zmiana w Ustawie o odpadach (Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809) obniża kary pieniężne za nieskładanie zbiorczych zestawień danych o odpadach oraz za nieprowadzenie ewidencji odpadów.

Kara w wysokości 10.000 zł groziła wszystkim posiadaczom odpadów, którzy nie prowadzili zgodnie z przepisami ewidencji odpadów oraz nie złożyli w wymaganym terminie sprawozdania odpadowego, (sprawozdanie od 2011 roku składa się do 15 marca).

 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach, którawprowadza te zmiany  wchodzi w życie w dniu 20 lipca 2011 r. Zgodnie ze zmienionym art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach, nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzanej przez marszałka województwa. 

Zmiana w Ustawie o odpadach (Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809) obniża kary pieniężne za nieskładanie zbiorczych zestawień danych o odpadach oraz za nieprowadzenie ewidencji odpadów.

Kara w wysokości 10.000 zł groziła wszystkim posiadaczom odpadów, którzy nie prowadzili zgodnie z przepisami ewidencji odpadów oraz nie złożyli w wymaganym terminie sprawozdania odpadowego, (sprawozdanie od 2011 roku składa się do 15 marca).

 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach, którawprowadza te zmiany  wchodzi w życie w dniu 20 lipca 2011 r. Zgodnie ze zmienionym art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach, nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzanej przez marszałka województwa.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...