Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2011-07-07 09:14:32
Opłata za korzystanie ze środowiska

Każdy podmiot, niezależnie od wielkości, jest zobowiązany do ewidencjonowania wyemitowanych zanieczyszczeń oraz innych sposobów korzystania ze srodowiska i przedkładanie półrocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ.

 

Ewidencji podlegają między innymi:

- wykorzystywane paliwa w pojazdach i piecach (emisja spalin)

- wprowadzanie ze ściekami do wód lub do ziemi niektórych substancji chemicznych.

- wprowadzanie do wód lub do ziemi wód chłodniczych

- umieszczenie odpadów na składowisku.

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni.

- pobór wody podziemnej lub wody powierzchniowej śródlądowej

- gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Sprawozdania nalezy składać za I półrocze do dnia 31 lipca a za drugie do 31 stycznia roku nastepnego. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r.(Dz.U. 2009 nr 97 poz. 816).a stawki opłat sa aktualizowane co roku i publikowane w Monitorze Polskim.

 

 

 

 

 

 

 

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...