Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2011-03-18 08:36:15
ISO 14 001 - podstawy i wymagania

System zarządzania środowiskowego jest jednym z najważniejszych systemów zarządzania stosowanych w firmach. Wdrożony system przynosi realne efekty ekologiczne - wpływa na ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko, a jednocześnie gwarantuje, że postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

 


 Prawidłowo wdrożony system sprawia, że żadna kontrola służb ochrony środowiska nie przysporzy nam kłopotów. Unikniemy kar, upomnień i innych problemów.

 


 System zarządzania środowiskowego opiera się na kilku głównych założeniach:

 


     
  • polityka środowiskowa
  • identyfikacja aspektów środowiskowych
  • cele i zadania
  • monitorowanie i pomiary - środowisko
  • monitoring prawa
  • świadomość ekologiczna


 Wszystkie te aspekty systemu są ze sobą ściśle powiązane - współgrają ze sobą i oddziałują na siebie wzajemnie. System nie będzie prawidłowo funkcjonował w przypadku zlekceważenia któregokolwiek z założeń normy.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...