Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2014-03-02 09:12:15
Toksyczność olejów odpadowych
Toksyczność olejów odpadowych
Oznaczanie aktywności cytotoksycznej na rzeżusze ogrodowej Lepidium sativum L.
Metoda oceny została opisana w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.
(Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347)
Celem badania jest określenie, czy odpad wykazuje aktywność cytotoksyczną.
Metodę stosuje do wstępnej oceny mającej za zadanie określenie, czy badany odpad wykazuje właściwości mitodepresyjne, objawiające się hamowaniem podziałów komórkowych organizmu testowego.
Metoda polega na obserwacji reakcji organizmów testowych umieszczonych w badanych wyciągach wodnych odpadów.
Pod wpływem związków cytotoksycznych występuje inhibicja procesów podziałowych komórek merystematycznych, co prowadzi do zahamowania wzrostu organów.

W teście bierze się pod uwagę długość korzeni badanego organizmu. W teście kluczowym pytaniem jest, czy próbka jest toksyczna, czy stymulująca w porównaniu z próbą kontrolną.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...