Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Twoje obowiązki
2017-03-04 15:21:57
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2012~~2017
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2012~~2017 Stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017
obowiązujący na dzień 2017-03-04 14:45:19

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016
obowiązujący na dzień 2017-03-03 17:20:21

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015
obowiązujący na dzień 2017-03-03 16:20:12

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014
obowiązujący na dzień 2017-03-03 15:25:14

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013
obowiązujący na dzień 2017-03-03 14:30:28
2014-02-07 09:16:40
Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu
Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu Od 2014 r. zmiana nazwy formularza G-06 na "Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu". Zmiana ta wynika z dostosowania nazewnictwa użytego w formularzu z faktycznie zbieranymi danymi.
2014-01-08 03:05:13
Nowe przepisy w zakresie gospodarki opakowaniami
Nowe przepisy w zakresie gospodarki opakowaniami Wraz z nowym rokiem zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dzięki nim więcej opakowań ma być powtórnie wykorzystanych i przetworzonych, zgodnie z unijnymi standardami.

Ustawa wprowadza także zmiany, które mają zapewnić większą przejrzystość rynku, ograniczyć funkcjonowanie szarej strefy oraz zapewnić środki finansowe na edukację ekologiczną. Nowe przepisy to również sposób na upowszechnienie opakowań wielokrotnego użytku, co powinno korzystnie wpłynąć na ochronę środowiska poprzez ograniczenie powstawania odpadów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wprowadzone nowymi przepisami.
2013-12-29 12:23:58
Sprawozdanie o pojazdach i maszynach
Sprawozdanie o pojazdach i maszynach Badaniem statystycznym pt. PM-1 ROCZNE Sprawozdanie o pojazdach i maszynach objęte są wytypowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy), maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.
2013-10-04 04:37:07
UPROSZCZENIE SYSTEMU SPRAWOZDAŃ I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
UPROSZCZENIE SYSTEMU SPRAWOZDAŃ I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA UPROSZCZENIE SYSTEMU SPRAWOZDAŃ I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W Ministerstwie Środowiska rozpoczęły się prace nad opracowaniem przyjaznego i intuicyjnego narzędzia dla przedsiębiorców i samorządów - systemu elektronicznej sprawozdawczości i opłat za korzystanie ze środowiska.
2013-05-01 06:23:36
Polityka plików "cookies"
Polityka plików "cookies" „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
2013-02-28 08:45:58
Wkrótce upływa termin składania corocznych
Wkrótce upływa termin składania corocznych Wkrótce upływa termin składania corocznych
23 01 2013 weszła w życie nowa Ustawa o odpadach. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

2013-01-09 07:07:20
W Dzienniku Ustaw została opublikowania treść nowej ustawy o odpadach
W Dzienniku Ustaw została opublikowania treść nowej ustawy o odpadach Nowa ustawa wprowadza wiele zmian, które z jednej strony już niedługo zmniejszą liczbę obowiązków dla przedsiębiorców, a z drugiej strony nałożą wiele nowych na innych.
2012-12-19 12:33:28
PRZEZNACZENIA POJAZDÓW ZE WZGLĘDU NA SPECJALIZACJĘ (BEZ POJAZDÓW SPECJALNYCH)
PRZEZNACZENIA POJAZDÓW ZE WZGLĘDU NA SPECJALIZACJĘ (BEZ POJAZDÓW SPECJALNYCH) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
2012-12-14 09:22:27
Interpretacja podatkowa
Interpretacja podatkowa Odzysk olejów smarowych z przepracowanych(odpadowych) olejów smarowych.
2012-07-17 08:38:48
Sprawozdanie Lipiec 2012
Sprawozdanie  Lipiec 2012 Witam serdecznie,
Wakacje w pełni, a przed nami kolejne obowiązki z zakresu ochrony środowiska.

Przypominamy Państwu, że do 31 lipca 2012, za okres I półrocza 2012 r., należy sporządzić informacje o korzystaniu ze środowiska oraz wnieść opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego.
Jeśli opłata ta nie przekracza 400 zł., nie należy jej uiszczać – ale wykazy należy przedłożyć.
Powyższą informacje należy przedłożyć marszałkowi województwa, a winna ona dotyczyć:
- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, - wprowadzania ścieków do wód lub ziemi,
- poboru wód,
- składowania odpadów.

Podstawę prawną stanowi art. 284 prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Aktualne stawki opłat zostały opublikowane w Monitorze Polskim z 24 października 2011 poz. 958 )
2012-06-28 06:47:00
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA (Monitor Polski z 24 października 2011 poz. 958 )
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  (Monitor Polski z 24 października 2011 poz. 958 ) Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
2012-06-28 06:37:06
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza w 2012 (Monitor Polski z 24 października 2011 poz. 958 )
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza w 2012 (Monitor Polski z 24 października 2011 poz. 958 ) Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
2012-02-28 10:31:05
Sprawozdanie 2012
Sprawozdanie 2012 W 2012 termin sprawozdania dla Marszałka mija 15 marca
2012-02-22 10:33:26
Raport KOBIZE do końca lutego
Raport KOBIZE do końca lutego Dotyczy: Raport KOBIZE do końca lutego
Przygotowaliśmy dla Państwa nową publikację zatytułowana „Raport KOBIZE”, która jest pomocna przy realizacji nowego obowiązku raportowania. Zajrzyj na nią i sprawdź czy jesteś podmiotem prowadzącym instalacje emitująca do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje.
Obowiązek raportowania wynika z ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji(Dz.U. 130 poz. 1070). Dotyczy on wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości podmiotu lub emisji.
Raport powinien składać nawet mały podmiot posiadający 1 samochód służbowy, czy też stacja paliw, na której w skutek przeładunku paliw emitowane są zanieczyszczenia do powietrza. Raport trzeba złożyć do końca lutego za rok poprzedni.
KOBIZE dał jednak możliwość sporządzania tzw. raportu uproszczonego dla zakładów, których działalność nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego. Uproszczenie to jest na razie czasowe i obowiązuje w latach 2011- 2012. Nie jest to zwolnienie z wypełniania obowiązku lecz ułatwienie wjego sporządzaniu. Nie jest wymagana rejestracja i zakładanie konta w krajowej bazie. Wystarczy pobrać ze strony krajowej bazy plik w formacie Excel, odpowiednio go wypełnić i odesłać na wskazany przez KOBIZE adres e-mail.
2012-01-18 04:30:22
Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011
OBWIESZCZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)


z dnia 4 października 2010 r.


w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011
2012-01-12 11:13:31
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska 2011
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska 2011 Przypominamy, iż w dniu 31 stycznia 2012 r. mija termin składania sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat. Wzór sprawozdania jest określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. 97 poz. 816).
Przygotowaliśmy dla Państwa poradnik , który mamy nadzieje, ułatwi i przybliży tematykę sprawozdań i opłat za korzystanie ze środowiska.
2011-11-21 10:43:28
Wymagane prawem uzgodnienia dla wytwórcy odpadów
Prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku, której są wytwarzane odpady w zależności od ich rodzaju i ilości powinien uzyskać................
2010-12-18 09:48:55
Zmiana terminu sprawozdania
Zmiana terminu składania rocznych sprawozdań dla Marszałka Województwa

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...