Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Lista odpadów
Grupa Pogrupa Nr odpadu Opis grupy Opis podgrupy Rodzaj odpadu
01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01 Odpady z wydobywania kopalin
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
eng. ver.
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
eng. ver.
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
eng. ver.
01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
eng. ver.
01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
eng. ver.
01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
eng. ver.
01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
eng. ver.
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
eng. ver.
01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
eng. ver.
01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
eng. ver.
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
eng. ver.
01 03 99 Inne nie wymienione odpady
eng. ver.
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
eng. ver.
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
eng. ver.
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
eng. ver.
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
eng. ver.
01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
eng. ver.
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
eng. ver.
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
eng. ver.
01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
eng. ver.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...