Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Ocena odpadów
2014-03-02 09:12:15
Toksyczność olejów odpadowych
Toksyczność olejów odpadowych Oznaczanie aktywności cytotoksycznej na rzeżusze ogrodowej Lepidium sativum L.<br>

Metoda oceny została opisana w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.<br>
(Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347) <br>
2013-09-02 03:50:11
Oznaczenie polichlorobifenyli (PCB) w produktach naftowych wg normy PN-EN 12766
Oznaczenie polichlorobifenyli (PCB) w produktach naftowych wg normy PN-EN 12766 Metoda wydzielania i oznaczania wybranych polichlorobifenyli (PCB) metodą chromatografii gazowej (GC) z zastosowaniem detektora wychwytu elektronów (ECD).
2013-04-06 08:23:34
Metoda oznaczania lepkości kinematycznej
Metoda oznaczania lepkości kinematycznej Metoda oznaczania lepkości kinematycznej ciekłych produktów naftowych na podstawie pomiaru czasu przepływu określonej objętości cieczy, pod wpływem sił grawitacyjnych, przez wzorcowany, szklany przyrząd kapilarny.
2013-02-28 01:13:37
Spalanie oleju odpadowego
Spalanie oleju odpadowego Większość zagadnień określających możliwość użycia oleju odpadowego jako paliwa, reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); dalej: ustawa.
2012-09-11 08:00:37
Tworzywa sztuczne – polimery
Tworzywa sztuczne – polimery Tworzywa sztuczne – polimery
Kiedyś samochód to była niemal wyłącznie stalowa konstrukcja. Jednak coraz większy udział mają tworzywa sztuczne.
Zastosowanie tworzyw sztucznych w motoryzacji wynika z kilku przyczyn

Dowolność formowania - pozwala na osiągnięcie atrakcyjnego wyglądu pojazdu. Z tworzyw sztucznych wykonuje się zderzaki, spoilery, osłony lusterek w kolorze nadwozia, wloty powietrza do chłodnicy, elementy nadwozia jak pokrywa silnika czy klapa bagażnika.

Zmniejszenie masy - mniejszy niż w przypadku stali ciężar właściwym Zastosowanie tworzyw sztucznych w konstrukcji samochodów pozwala obniżyć wagę pojazdu co przekłada się na lepsze osiągi samochodu i w pewnym stopniu na zużycie paliwa.

Cechy fizyczne jak: mały ciężar właściwy, duża odporność na korozję, odporność na działanie kwasów i zasad, łatwość barwienia i dobre własności izolacyjne, zarówno elektryczne, jak i cieplne pozwalają na stosowanie jako elementy instalacji elektrycznej, obudowa akumulatora, izolacja przewodów czy elementy układu paliwowego

Bezpieczeństwo - Ze względów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów we wnętrzu kabiny można stosować niepalne i trudno palne tworzywa sztuczne

2012-06-13 17:11:27
Przetwory naftowe - Oznaczanie barw (skala ASTM)
Przetwory naftowe - Oznaczanie barw (skala ASTM) Przedstawienie barwy olejów w skali ASTM
2012-05-26 10:02:15
Chromatografia
Chromatografia Chromatografia

Metoda identyfikacji substancji i związków chemicznych w mieszaninach i roztworach.
Wykorzystuje zjawisko selektywnej adsorbcji badanych substancji przez adsorbent.


W przypadku oceny oleju odpadowego badanie chromatograficzne można przeprowadzić na wykazanie obecności frakcji lżejszych niż olej smarowy lub obecność olejów roślinnych albo frakcji ciężkich paliw.

Przykłady: kropla oleju na bibule filtracyjnej ....

2012-05-26 08:24:51
Skład olejów odpadowych
Skład olejów odpadowych Oleje smarowe i inne preparaty pochodzenia naftowego mają zastosowanie we wszystkich gałęziach gospodarki. W samochodach, rozmaitych urządzeniach, maszynach i procesach technologicznych.
W związku z tym, skład chemiczny olejów odpadowych jest bardzo trudnym do przewidzenia.
Znajdziemy tam resztki rozmaitych substancji, produkty spalania, cząstki metali itd.
Dlatego cała grupa 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (Katalog odpadów) została zakwalifikowana jako odpady niebezpieczne. Poza zagrożeniami wynikającymi z cech produktów naftowych np. palność i ekotoksyczność, oleje odpadowe mogą posiadać inne cechy których nie mają świeże produkty. Takimi cechami jest np mutagenność (wywoływanie zmian nowotworowych) lub emisja toksycznych produktów spalania takich jak dioksyny.

Oleje odpadowe posiadają wartość kaloryczną zbliżoną do olejów opałowych, jednak zastosowanie ich jako paliwa zastępczego powoduje emisję do otoczenia rozmaitych związków chemicznych.


2012-05-26 08:09:41
Odpady ropopochodne
Odpady ropopochodne drogami przedostają się do wód, gleb i powietrza, gdzie ulegają całkowitej lub częściowej degradacji tworząc niekiedy zanieczyszczenia wtórne (często bardziej toksyczne od pierwotnych) albo w stanie nienaruszonym wchodzą w skład łańcuchów pokarmowych ludzi i zwierząt.

Nawet niewielka ilość oleju odpadowego potrafi pokryć nieprzepuszczalną warstwą powierzchnię zbiorników wodnych, odcinając dostęp powietrza i światła uniemożliwia normalne funkcjonowanie ekosystemu.
2012-03-23 14:09:35
Przelicznik gestosci produktów naftowych
Przelicznik gestosci produktów naftowych Przelicznik gestosci olejów smarowych w formie widgetu do pobrania
2012-03-05 09:36:36
Badanie toksyczności olejów odpadowych
Badanie toksyczności olejów odpadowych Oznaczanie toksycznosci odpadów (olejów przepracowanych) z zastosowaniem nasion
rzeżuchy ogrodowej.
2011-09-05 11:30:05
Wyposażeni w nowe urządzenie do pomiaru zawartości siarki w olejach.
Wyposażeni w nowe urządzenie do pomiaru zawartości siarki w olejach. Wyposażeni w nowe urządzenie do pomiaru zawartości siarki w olejach.Laboratorium Krajowej Sieci Zbiórki Olejów Odpadowych zostało wyposażone w nowy aparat umożliwiający szybki, a zarazem dokładny pomiar stężenia siarki i chloru w produktach naftowych – spektrometr

2011-03-18 05:58:15
Wartość opałowa
Wartość opałowa W naszym laboratorium wykonujemy badanie wartości opałowej olejów opałowych, bazowych, paliw alternatywnych oraz palnych próbek odpadów według normy PN – 86/C-04062  (metoda spalania w bombie kalorymetrycznej).
2011-03-18 05:56:04
Zawartość wody
Zawartość wody Zawartość wody w olejach oznaczamy metodą destylacji - zgodnie z normą PN – 83 / C – 04523. Obecnie mamy dwa stanowiska do destylacji umożliwiające prowadzenie równocześnie dwóch analiz.
2011-03-18 05:45:37
Temperatura zapłonu
Temperatura zapłonu Temperaturę zapłonu substancji ropopochodnych badamy według PN - EN 2592 – 1999 (metoda tygla otwartego Clevelanda).
2011-03-18 05:41:51
Chlor
Chlor Zawartość chloru w oleju odpadowym oznaczamy za pomocą jednorazowych testów Clor D Tect Q 4000. Za pomocą testów możemy określić zawartość chloru w zakresie 0 - 4 000 ppm masowo (0,4 %).
2011-03-18 05:40:23
PCB
PCB W laboratorium Oiler wykonujemy oznaczanie PCB według PN-EN 12766/ 2002: Przetwory naftowe i oleje przepracowane - Oznaczanie polichlorobifenyli (PCB) i produktów podobnych

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...