Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
ISO 14001
2011-07-07 09:14:32
Opłata za korzystanie ze środowiska
Każdy podmiot, niezależnie od wielkości, jest zobowiązany do ewidencjonowania wyemitowanych zanieczyszczeń i przedkładanie półrocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ
2011-03-18 08:36:15
ISO 14 001 - podstawy i wymagania
System zarządzania środowiskowego jest jednym z najważniejszych systemów zarządzania stosowanych w firmach. Wdrożony system przynosi realne efekty ekologiczne - wpływa na ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko, a jednocześnie gwarantuje, że postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
2011-03-18 05:33:34
ISO 14 001 - monitorowanie
Wdrożony system zarządzania środowiskowego, podobnie jak i inne systemy zarządzania, wymaga stałego monitorowania i doskonalenia. Monitorowaniu podlegają wszystkie elementy systemu, ocena efektywności i skuteczności podejmowanych działań.
2011-03-18 05:32:14
ISO 14 001 - korzyści
Dobrze wdrożony i utrzymany system zarządzania środowiskowego gwarantuje, że działalność Twojej firmy nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Postępujesz proekologicznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nie musisz obawiać się żadnej kontroli służb ochrony środowiska.
2011-03-18 05:30:41
ISO 14 001 - wdrażanie
Pierwszym i najważniejszym krokiem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego jest określenie POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ
Polityka środowiska stanowi deklarację zarządzającego firmą
2011-03-18 05:28:30
ISO 14 001 - podstawy i wymagania
System zarządzania środowiskowego jest jednym z najważniejszych systemów zarządzania stosowanych w firmach. Wdrożony system przynosi realne efekty ekologiczne - wpływa na ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko, a jednocześnie gwarantuje, że postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...