Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?

Tabela UN

Numer UN: Nr. rozpoznawczy zagrożenia:
Numer UN Nazwa i opis Klasa Kod klasyfikacyjny Grupa pakowania Nalepki Przpisy szczególne Ilości ograniczone i wyłączone Pakowanie Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem ADR Cysterna Pojazd do przewozu w cysternie Kategoria transportowa Przepisy szczególne dot. przewozu Nr. rozpoznawczy zagrożenia Nazwa i opis EN
Instr. pakowania Przepisy szczególne Przep. pakowania razem Instrukcje Przep. szczególne Kod cysterny Przep. szczególne Szt. przesyłki Przewozu luzem Załadunku, rozładunku Postępowania
0004 PIKRYNIAN AMONOWY suchy lub zwilżony, zawierający mniej, niż 10% masowych wody 1 1.1D 1 0 E0 P112(a) P112(b) P112(c) PP26 MP20 1 (B1000C) V2 V3 CV1 CV2 CV3 S1 AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass
0005 NABOJE DO BRONI, z ładunkiem rozrywającym 1 1.1F 1 0 E0 P130 MP23 1 (B1000C) V2 CV1 CV2 CV3 S1 CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
0006 NABOJE DO BRONI, z ładunkiem rozrywającym 1 1.1E 1 0 E0 P130 LP101 PP67 L1 MP21 1 (B1000C) V2 CV1 CV2 CV3 S1 CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
0007 NABOJE DO BRONI, z ładunkiem rozrywającym 1 1.2F 1 0 E0 P130 MP23 1 (B1000C) V2 CV1 CV2 CV3 S1 CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
0009 AMUNICJA, ZAPALAJĄCA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego 1 1.2G 1 0 E0 P130 LP101 PP67 L1 MP23 1 (B1000C) V2 CV1 CV2 CV3 S1 AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...